Ett standardiserat sätt för hållfasthetsmätning i betong

Under många år har det inte funnits något pålitligt sätt att mäta hållfasthetsutvecklingen i betong. Det finns några olika leverantörer av liknande mätningar, men systemet från Consensor är det enda standardiserade sättet på marknaden.
 
Med Consensor system mäter man inte bara mognadsgrad och temperatur utan också konduktivitet – och det är detta som är unikt med deras sätt att mäta.
 
Kort förklarat så går det till så att man sätter ner en givare i betongen som är kopplad till en mätenhet. Enheten sänder sedan vidare signalen till en mailadress eller via SMS när hållfastheten är uppnådd enligt era specifikationer.
 
Det här är enligt vår expertis det bästa systemet för hållfasthetsmätning av betong.

Så här fungerar consensor

Frågor eller intresse?

Slå oss en signal eller skicka oss ett e-mail så hjälper vi er gladeligen...