Thorelund consulting är verksamt inom området betong. Här nedanför kan ni se några av de tjänster vi erbjuder.

Ansvarig driftledare

Thorelund Consulting hjälper till med rätt personal på rätt plats. Däribland hjälper vi företag runt om i landet med att hyra ut tjänsten som Ansvarig driftledare. Detta är en tjänst som är oerhört eftertraktad och kräver stort samarbete från både dig som kund, och oss som leverantör.

Utbildning

Thorelund Consulting erbjuder klass III kurs, grundutbildning inom området betong. En mycket uppskattat kurs, som med glädje hålls på plats – på just din anläggning.

Nära samarbete med Sveriges byggnadsindustrier, Teknologiskt Institut och även Yrkesakademin.

Certifieringsfrågor

Thorelund Consulting hjälper dig igång med arbetet för att starta igång en betongfabrik! Det är ett gediget arbete som måste göras med allt pappersarbete, innan det är dags att kontakta certifieringsorganet som kommer och slutför arbetet med att godkänna din anläggning.

Problem med rätt kompetens? Vi kanske kan hjälpa just dig?

Kvalitetsmanualer

VD, grundare och ägare Andreas Thorelund fick den stora äran att skriva kvalitetsmanualen till Svenska Mobilbetongföreningen, som många av dess medlemmar använder sig utav i dagsläget. Det är ett av många fina arbeten som gjorts under åren, inom området kvalitetsmanualer.

Provtagning

Ibland räcker inte tiden till för att ta tillräckligt med prover, antingen inne på betongfabriken, eller ute på själva byggarbetsplatsen.

Då ringer du oss!

Receptoptimering

Många av betongstationerna har såpass pressat schema att man inte längre har tid med ett av de viktigaste momenten; kontrollera all inkommande delmaterial. Det är det första och absolut bästa tipset; innan man börjar justera sitt betongrecept. Vi hjälper till med allt från ax till limpa!

En helgjuten lösning

Hela processen med att köpa och driftsätta en mobil betongstation kan vara komplicerad och därför avskräckande. Vi på Thorelund Consulting har genom våra många projekt inom området blivit varse att många hindras från att komma igång på grund av bl a ovan nämnda anledningar.

För att avhjälpa det och röja under eventuella hinder så kan vi gå in som helhetskonsult och med vår långa erfarenhet som verktyg se till att allt löper på så smidigt som möjligt. Tjänsten innefattar bl a rådgivning kring vilken som är rätt produkt, leverans, certifiering och utbildning.

Kontakta oss så berättar vi mer…

Vi hjälper er hela vägen

4 av våra vanligaste tjänster

Starthjälp

Ett företag har bestämt sig för att börja tillverka egen betong, men har ingen tidigare erfarenhet. Där har vi ofta bidragit med hjälp att hitta rätt utrustning till rätt ändamål, hur man får verksamheten att bli lönsam och hur man får rätt kvalitet på slutprodukten.

Certifiering

Nästan all betong som tillverkas i Sverige skall vara certifierad. Arbetet med att certifiera ett företags verksamhet inom betongtillverkning är inte helt enkelt. Inom detta området är vi som starkast. Vi hjälper till med arbetet inför en kommande certifiering.

Utbildning

Kunden har redan införskaffat sin utrustning men har av någon anledning inte rätt kunskap inom området. Vi går in och hjälper kunden att få fart på sin verksamhet, genom att bidra med t ex utbildning, ansvarsfördelning eller justeringar av verksamheten.

Optimering

Ett vanligt förekommande problem är att den dagliga driften inte fungerar tillfredsställande. Antingen för företaget själva eller för deras slutkund. I ett sådan fall går kan vi bli kontaktade för att hjälpa till med en lösning på den uppkomna situationen.